Homepage


Landmeter - Deskundige


Waardebepaling van onroerende goederen


Organogram


LANDMETER - DESKUNDIGE


 • Opmeten en afpalen van gronden en gebouwen.

  - Voor verkoop
  - Voor splitsing
  - Voor grensbepaling
  - Voor architecten
  - Voor opmaak afbakeningsplan basisakte
  - Voor prekadastratie

 • Opmaken dossier voor verkavelingsaanvraag met
  en zonder wegenis.


 • Opmaken van dossier voor aanvraag stedenbouwkundig attest


 • Hoogtemeting en quadrillering.


 • Gerechtsdeskundige voor diverse Rechtbanken.

  - Vredegerecht
  - Rechtbank van Eerste Aanleg
  - Hof van Beroep

Contact: info@guymichiels.be